MASKA

MASKA 2015

MASKA 2015 / 4. 5. 2015

2. ročník

16 studentů
10 videomappingových animací

TĚZ

Jana Adamus – Magic Fruit

POROTA

PhDr. Václav Mílek (Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně p.o.)
Vystudoval obor dějiny umění a filozofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, absolvoval studijní pobyty a stáže ve Švýcarsku, Německu a Velké Británii. Od roku 2009 je ředitelem Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Externě spolupracuje s řadou galerií. Jako kurátor se věnuje především modernímu a současnému umění.
www.galeriezlin.cz

Antonio Lacerda (Universidade do Algarve Faro, Portugal)
Grafický designér a profesor na katedře umění, komunikace a designu na univerzitě v Algarve v Portugalsku, kde je zodpovědný za projekty v oblasti komunikačního designu, marketingu a multimédií.
www.ualg.pt

Václav Skácel (Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně)
Pedagog Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, grafický designér se specializací na vizuální styl a firemní identitu.
www.fmk.utb.cz

Jan Blažek (Zlínský kreativní klastr)
Managing partner mezinárodní reklamní agentury Little Greta a předseda pracovní skupiny Zlínského kreativního klastru.
www.kreativnizlin.cz | www.littlegreta.co.uk

MgA. Dušan Urbanec (HUCOT)
Absolvent ateliéru Video na brněnské FaVU, videopacient, zakládající člen HUCOT o.s., člen kreativních kolektivů OPUKA a MOIRE.
www.hucot.cz